Ogłoszenie z dnia 01.07.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 22.07.2019 r. o udzieleniu zamówienia

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu: Świadczenie kompleksowej usługi cateringowej dla uczestników konferencji „68 Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML 2019”, odbywającej się w dniach 14-19 lipca 2019 r. w Krakowie, w salach audytoryjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33. 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie na usługi społeczne

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2019

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JUREK CATERING SP.J.

ul. Sportowa 27A,

32-031 Mogilany

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):  142 592,60 zł.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty:

120 400,00 zł brutto.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.