Zaproszenie z dnia 18.03.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.89.2019
Termin składania ofert: 26.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 05.04.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 12.04.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 17.04.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 24.04.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.