Zaproszenie do składania ofert z dnia 22.11.2018 r.

Nr sprawy: 80.272.324.2018
Termin składania ofert: 30.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl, tel. 12 663 39 12
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.