Zaproszenie z dnia 17.04.2018 r.

Nr sprawy: 80.272.82.2018
Termin składania ofert: 25.04.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Magdalena Rupniewska tel: (12) 663 39 32 email: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.