Zaproszenie z dnia 17.04.2018 r.

Nr sprawy: 80.272.82.2018
Termin składania ofert: 25.04.2018 , godzina 10:00
Kontakt: Magdalena Rupniewska tel: (12) 663 39 32 email: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2018 r.

Kraków, dnia 14 maja 2018 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowego zamówienia udzielono w dniu 02.05.2018 r. Wykonawcy GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, Adres do korespondencji: ul. Naukowców 1/2, 31-356 Kraków, na kwotę netto 42 624,00 PLN.

 

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                               Magdalena Rupniewska

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.