Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 13 listopada 2019 r

Nr sprawy: 80.272.341.2019
Termin składania ofert: 21.11.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 26.11.2019 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone