Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 23.11.2018r.

Nr sprawy: 80.272.279.2018
Termin składania ofert: 28.11.2018 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.11.2018 , godzina 13:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Kraków dnia 18.12.2018r.

 

Zamawiajacy informuje, iż zamówienia udzielono w dniu 30.11.2018r Wykonawcom:

Część I  przedmiotu zamówienia - oferta nr 2 Jakub Pytka, ul. Kwartowa 3a/24, 31-419 Kraków (cena brutto 18 600,00 zł)

Część II przedmiotu zamówienia - oferta nr 1 Paulina Węgrzyn ul. Kaczary 9/84, 31-421 Kraków (cena brutto 18 460,00 zł)