Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 24.10.2018 r.

Nr sprawy: 80.272.280.2018
Termin składania ofert: 06.11.2018 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Kraków, dnia 19.12.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, iz zamówienia udzielono w dniu 21.11.2018r. wykonawcy „Ekotrade” Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 Warszawa - lider konsorcjum, SILESIA EKOTRADE Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie , ul. Pawła Śmiłowskiego 2  – partner konsorcjum, AGROPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, 76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64– partner konsorcjum, na łączną kwotę brutto 695 040,28 zł