Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 27.11.2017r.

Nr sprawy: 80.272.307.2017
Termin składania ofert: 05.12.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa , 012-663-39-42, artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamwiający informuje, iz zamówienai udzielono w dniu 11.12.2017r. Wykonawcy konsorcjum firm: „Ekotrade” Sp. z o.o.  ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa – lider konsorcjum, „Ekotrade Ochrona”  Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 73, 30-142 Kraków – partner konsorcjum, na kwotę brutto 258 227,68 zł