Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16.11.2017 r.

Nr sprawy: 80.272.292.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 , godzina 10:00
Kontakt: Magdalena Rupniewska tel: 12 663 39 32 e-mail: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.12.2017 r.

Kraków, dnia 12 grudnia 2017 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowego zamówienia udzielono w dniu 01.12.2017 r. Wykonawcy ARMA Artur Machno, 32-050 Skawina, ul. Jaśminowa 29 na kwotę neto 44 888,40 PLN.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                               Magdalena Rupniewska