Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.11.2017r.

Nr sprawy: 80.272.291.2017
Termin składania ofert: 17.11.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.11.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39 42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamwiający informuje, iz zamówienia udzielono w dniu 13.12.2017r. Wykonawcy konsorcjum firm: „Ekotrade” Sp. z o.o.  ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa – lider konsorcjum, „Ekotrade Ochrona”  Sp. z o.o. ul. Odlewnicza 73, 30-142 Kraków – partner konsorcjum, na łączną kwotę brutto 661 671,46 zł