Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 06.11.2017

Ogłoszenie z dnia 05.01.2018 r. o udzielelniu zamówienia

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4324450, faks 012 4324451.

I. 2) RODZAJ PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu: Świadczenie usług hotelarskich oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanej przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w dniach 13-15 czerwca 2018 r., Szkoły Letniej Zarządzania, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi opisanymi w Zaproszeniu

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie na usługi społeczne

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich oraz innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. usług restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego) na potrzeby organizowanej przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w dniach 13-15 czerwca 2018 r., Szkoły Letniej Zarządzania, zgodnie z wymaganiami jakościowymi i ilościowymi opisanymi w Zaproszeniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2017.  

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

J.W. Construction Holding S.A., z siedzibą w Ząbkach, kod: 05-091, przy ul. Radzimińskiej 326

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 310 569,11

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY:

Cena wybranej oferty: 319 330,00

Waluta: PLN