Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.10.2017r.

Nr sprawy: 80.272.253.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 30.10.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas, tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Modyfikacja Zaproszenia

Kraków, dnia 24 października 2017r.

 

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej modyfikację treści Zaproszenia do składania ofert, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zamawiający modyfikuje wykaz operacyjny do Zaproszenia.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja do Zaproszenia stanowi jego integralną część.

 

 

Z poważaniem,

Jan Wojas

 

 

Otrzymują:

1.Strona internetowa UJ:

a/a.