Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.10.2017r.

Nr sprawy: 80.272.253.2017
Termin składania ofert: 26.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.10.2017 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 30.10.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Jan Wojas, tel. +4812-663-39-63 e-mail: jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 6 listopada 2017r.

 

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu zamówienia

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 3.11.2017r., zawarł umowę z firmą Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, na kwotę 2586169,20 złotych brutto.

 

Z poważaniem,

Jan Wojas