Zaproszenie z dnia 27.11.2017r.

Nr sprawy: 80.272.307.2017
Termin składania ofert: 05.12.2017 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa , 012-663-39-42, artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.