Zaproszenie do składania ofert z dnia 16.11.2017 r.

Nr sprawy: 80.272.305.2017
Termin składania ofert: 24.11.2017 , godzina 11:00
Kontakt: Alicja Rajczyk tel: 12 663 10 68-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.