Zaproszenie z dnia 28.07.2020 r.

Nr sprawy: 80.272.244.2020
Termin składania ofert: 05.08.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk tel: (12) 663 10 68 email: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.