Zaproszenie z dnia 22.05.2020r.

Nr sprawy: 80.272.175.2020
Termin składania ofert: 01.06.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 02.06.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.