Zaproszenie z dnia 15 maja 2020 r.do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.143.2020
Termin składania ofert: 25.05.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email:anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.