Zaproszenie z dnia 7.04.2020r.

Nr sprawy: 80.272.135.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.04.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Kraków, dnia 20.05.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu zamówienia

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, w dniu 24.04.2020r., zawarł umowy

W cz.1 z firmą Redicreo, z siedzibą przy ul. Mogilskiej, nr 97, 31-545 Kraków, na kwotę 59999,40 złotych brutto.

W cz.2 z firmą Redicreo, z siedzibą przy ul. Mogilskiej, nr 97, 31-545 Kraków, na kwotę 22951,80 złotych brutto.

 

 

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

a./a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.