Zaproszenie z dnia 7.04.2020r.

Nr sprawy: 80.272.135.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.04.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja z otwarcia ofert

80.272.135.2020 cz.1    

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 59999,40zł brutto

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w złotych brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Redicreo, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków

60270,00

Jak w Zaproszeniu

Jak w Zaproszeniu

Jak w Zaproszeniu

80.272.135.2020 cz.2  

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia – 23999,76zł brutto

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena w złotych brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Redicreo, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków

22951,80

Jak w Zaproszeniu

Jak w Zaproszeniu

Jak w Zaproszeniu

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.