Zaproszenie z dnia 7.04.2020r.

Nr sprawy: 80.272.135.2020
Termin składania ofert: 17.04.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.04.2020 , godzina 09:00
Kontakt: +4812663-39-63 jan.wojas@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Kraków, dnia 16 kwietnia 2020r.

 

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy: postępowania z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla WFAiIS UJ. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający w postępowaniu prowadzonym na wyżej opisany zakres przedmiotowy zmienia terminy składania i otwarcia ofert na dzień 22.04.2020r., przy czym godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian

 

Z poważaniem,

Jan Wojas

Otrzymują:

1. Strona internetowa UJ;

2. a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.