Zaproszenie z dnia 14 stycznia 2020 r do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.18.2020
Termin składania ofert: 22.01.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka te.12 663 39 09, email anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.