Zaproszeni z dnia 23.12.2019 r. do składania ofert w postępowaniu na

Nr sprawy: 80.272.479.2019
Termin składania ofert: 03.01.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 12-663-10-66, e-mail: bzp@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.