Zaproszenie z dnia 22.05.2019r.

Nr sprawy: 80..272.176.2019
Termin składania ofert: 30.05.2019 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 31.05.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa 012-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.