Zaproszenie z dnia 28.01.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.25.2019
Termin składania ofert: 05.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 08.02.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 13.02.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 10-66, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.