Zaproszenie z dnia 10.01.2018r.

Nr sprawy: 80.272.9.2018
Termin składania ofert: 18.01.2018 , godzina 09:05
Przedłużenie terminu do dnia: 19.01.2018 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa tel: 12-663-39-42, artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.