Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 11.04.2024 r. do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert - pdf.
Zaproszenie do składania ofert - docx.
Invitation to tender - pdf.
Invitation to tender - docx.
Informacja z otwarcia ofert
Information from the opening of the tenders
Informacja o udzieleniu zamówienia
Information about awarding the contract