Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 14.12.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.388.2023
Termin składania ofert: 22.12.2023 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.12.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Monika Poniewierska - tel.: +4812663-39-16; e-mail.: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie - WERSJA PDF
Zaproszenie - WERSJA EDYTOWALNA
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o wyniku postępowania/udzieleniu zamówienia