Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 12.12.2023 r. do składania ofert w postępowaniu z dziedziny nauki na

Nr sprawy: 80.272.444.2023
Termin składania ofert: 20.12.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówiennia

Zamawiający  informuje, że w dniu 02.01.2024 zawarł umowę z firmą Labsoft Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, cena brutto 412.665,00 zł.