Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 7 grudnia 2023 r. do składania ofert w postępowaniu z dziedziny nauki na

Nr sprawy: 80.272.437.2023
Termin składania ofert: 18.12.2023 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 28.12.2023 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 26.01.2024 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 09.02.2024 , godzina 11:00
Kontakt: Mateusz Zieliński, tel. 12-663-39-05; e-mail: mateusz.zielinski@uj.edu.pl
Status: zakończone
437-2023 (1) - Zaproszenie do składania ofert.pdf
437-2023 (2) - Zaproszenie do składania ofert.docx
437-2023 (3) - Invitation to tender.pdf
437-2023 (4) - Invitation to tender.docx
437-2023 (5) Zmiana terminu składania ofert
437-2023 (6) Change of the date for submitting offers
437-2023 (7) Zmiana terminu składania ofert
437-2023 (8) - Change of the date for submitting offers
437-2023 (9) - Zmiana terminu składania ofert
437-2023 (10) - Change of the date for submitting offers
437-2023 (11) - Zmiana zapisów zaproszenia do składania ofert
437-2023 (13) - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
437-2023 (14) - Notice of invalidation of the proceedings