Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 28.11.2023 r. do składania ofert w postępowaniu z dziedziny nauki na

Nr sprawy: 80.272.408.2023
Termin składania ofert: 08.12.2023 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 13.12.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Monika Poniewierska - tel.: +4812663-39-16; e-mail.: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie - WERSJA PDF
Zaproszenie - WERSJA EDYTOWALNA
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o wyniku postępowania/udzieleniu zamówienia