Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 27.10.2023 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.407.2023
Termin składania ofert: 06.11.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informumje, że w dniu 09.11.2023 r. zawarł umowę z firmą KAWA.SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne, cena brutto 367.929,35 zł.