Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 25.09.2023 r. do składania ofert

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 31.10.2023 r. zawarł umowę z firmą Biospekt Sp z o.o., Ul.Gronostajowa 7, 30-378 Kraków, cena brutto 159.229,42 zł.