Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 15.09.2023 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.329.2023
Termin składania ofert: 13.10.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-30-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zamawiajacy informuje, że w dniu 20.10.2023 r. zawarł umowę z firmą Bio-Rad Polska Sp. z o.o. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, cena brutto 150.585,21 zł.