Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie doskładania ofert z dnia 6 września 2023 r.

Nr sprawy: 80.272.308.2023
Termin składania ofert: 15.09.2023 , godzina 12:00
Kontakt: mgr Karolina Gorczyca; tel. 12 663 39 12, kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert
Invitation to tender-editable version
Invitation to tender
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Notification of the results of tender
Informacja o udzieleniu zamówienia
Information on the award of the contract