Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.08.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.303.2023
Termin składania ofert: 31.08.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, tel. 12 663 39 12, kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Invitation to tender
Invitation to tender - editable version
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Notification of the results of tender
Informacja o udzieleniu zamówienia
Information on the award of the contract