Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10 sierpnia 2023 r

Nr sprawy: 80.272.267.2023
Termin składania ofert: 22.08.2023 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email:anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 04.09.2023 r., zawarł umowę z firmą Testchem sp. z o. o., z siedzibą w Radlinie 44-310, ul. Rybnicka 187, cena brutto 497 904,00 zł.