Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 24.07.2023 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.276.2023
Termin składania ofert: 01.08.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 04.10.2023 r. zawarł umowę z firmą Animalab Sp z o.o., Ul. Dąbrowskiego 343 60-419 Poznań, cena brutto (do celów porównania ofert) 4.775,45 zł