Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 24.07.2023 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.273.2023
Termin składania ofert: 01.08.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-30-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 28.09.2023 r. zawarł umowę z firmą Schaefer Technologie GmbH, Robert-Bosch-Strasse 31, D-63225 Langen, Germany, cena netto 243.899,00 zł.