Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.3

Ogłoszenie z dnia 13.07.2023 r. o postępowaniu z dziedziny nauki na

Nr sprawy: 80.272.269.2023
Termin składania ofert: 21.07.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel. 126631066, e-mail. jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia