Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 03.07.2023 r. do składania ofert na

Nr sprawy: 80.272.237.2023
Termin składania ofert: 11.07.2023 , godzina 13:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja pdf.
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Informacja o złożonych ofertach - 11.07.2023 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia - 28.07.2023 r.