Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.4

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19 czerwca 2023 r.

Nr sprawy: 80.272.188.2023
Termin składania ofert: 27.06.2023 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka tel.+48 12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia