Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.8

Zaproszenie do składania ofert z 5.06.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.197.2023
Termin składania ofert: 15.06.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Justyna Żyrkowska, e-mail: justyna.zyrkowska@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert.pdf
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna.docx
Informacja o złożonych ofertach - 15.06.2023 r.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf