Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.3

Zaproszenie do składania ofert z dnia 12.04.2023 r.

Nr sprawy: 80.272.118.2023
Termin składania ofert: 20.04.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia