Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.4

Zaproszenie do składania ofert z dn. 29.03.2023

Nr sprawy: 80.272.100.2023
Termin składania ofert: 06.04.2023 , godzina 13:00
Kontakt: Justyna Żyrkowska justyna.zyrkowska@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Invitation to tender
Invitation to tender - editable version
Informacja z otwarcia ofert
Information about submitted bids
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Notification of the results of tender