Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 22.03.2023 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.35.2023
Termin składania ofert: 30.03.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 03.04.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 06.04.2023 , godzina 09:00
Kontakt: Jolanta Szymanek-Górniak, email: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12 663-39-59
Status: zakończone
Zaproszenie do składanie ofert-word
Zaproszenie do składania ofert
Pytanie i odpowiedź do treści Zaproszenia
Modyfikacja Zaproszenia, zmiana terminu składania ofert
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia