Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.5

Zaproszenie z dnia 17.03.2023 r. do składania ofert na

Nr sprawy: 80.272.105.2023
Termin składania ofert: 27.03.2023 , godzina 13:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Informacja o złożonych ofertach - 27.03.2023 r.