Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 16.03.2023 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.96.2023
Termin składania ofert: 24.03.2023 , godzina 11:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl, tel. 12 663-10-68
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Sprostowanie informacji z dnia 20.03.2023 r.
Informacje z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Informacje o udzieleniu zamówienia