Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 06.02.2023 do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.19.2023
Termin składania ofert: 15.02.2023 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl tel. 12 663-10-68
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Informacja o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Informacje o udzieleniu zamówienia